Thông báo kết quả thi Nat – test kỳ thi ngày 06/8/2017 – Du hoc quoc te HQ

Thông báo kết quả thi Nat – test kỳ thi ngày 06/8/2017

Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế HQ trân trọng thông báo các em thí sinh có SỐ BÁO DANH dưới đây đã đỗ kỳ thi Nat – Test lần 4 năm 2017:

* Những thí sinh có SBD sau đây đã đỗ kỳ thi Nat – test cấp độ 3

1743400001       1743400003       1743400009       1743400010

1743400011       1743400012       1743400014       1743400015

1743400016       1743400017       1743400020       1743400021

1743400023       1743400033       1743400034       1743400037

1743400041       1743400043       1743400051       1743400053

1743400054       1743400055       1743400066       1743400067

1743400068       1743400070       1743400075       1743400077

1743400080       1743400081       1743400083       1743400084

1743400085

* Những thí sinh có SBD sau đây đã đỗ kỳ thi Nat – test cấp độ 4

1744400002       1744400004       1744400005       1744400007

1744400008       1744400009       1744400011       1744400012

1744400013       1744400014       1744400015       1744400016

1744400018       1744400019       1744400020       1744400021

1744400022       1744400023       1744400024       1744400027

1744400028       1744400029       1744400030       1744400031

1744400032       1744400033       1744400034       1744400035

1744400036       1744400041       1744400045       1744400046

1744400047       1744400048       1744400049       1744400050

1744400052       1744400053       1744400056       1744400060

1744400061       1744400064       1744400065       1744400066

1744400068       1744400069       1744400070       1744400071

1744400076       1744400077       1744400078       1744400080

1744400081       1744400082       1744400084       1744400085

1744400086       1744400088       1744400091       1744400092

1744400097       1744400098       1744400099       1744400106

1744400109       1744400112       1744400114       1744400115

1744400116       1744400118       1744400119       1744400121

1744400124       1744400130       1744400132       1744400133

1744400135       1744400136       1744400137       1744400138

1744400142       1744400145       1744400146       1744400148

1744400149       1744400150       1744400151       1744400152

1744400155       1744400156       1744400157       1744400160

1744400161       1744400162       1744400166       1744400167

1744400168       1744400169       1744400171       1744400176

1744400177       1744400179       1744400180       1744400182

1744400183       1744400187       1744400188       1744400189

1744400191       1744400192       1744400193       1744400194

1744400196

* Những thí sinh có SBD sau đây đã đỗ kỳ thi Nat – test cấp độ 5

1745400003       1745400004       1745400005       1745400006

1745400007       1745400008       1745400009       1745400010

1745400013       1745400014       1745400015       1745400016

1745400018       1745400019       1745400021       1745400024

1745400025       1745400027       1745400028       1745400029

1745400030       1745400031       1745400033       1745400034

1745400038       1745400040       1745400042       1745400043

1745400044       1745400045       1745400046       1745400047

1745400048       1745400049       1745400051       1745400052

1745400053       1745400054       1745400055       1745400056

1745400057       1745400058       1745400059       1745400060

1745400061       1745400062       1745400064       1745400065

1745400067       1745400069       1745400070       1745400071

1745400072       1745400073       1745400074       1745400075

1745400078       1745400079       1745400080       1745400081

1745400084       1745400085       1745400086       1745400088

1745400089       1745400090       1745400091       1745400092

1745400093       1745400094       1745400095       1745400096

1745400097       1745400098       1745400099       1745400100

1745400101       1745400102       1745400103       1745400104

1745400105       1745400106       1745400108       1745400109

1745400110       1745400111       1745400113       1745400114

1745400115       1745400116       1745400118       1745400120

1745400121       1745400122       1745400124       1745400125

1745400126       1745400127       1745400128       1745400129

1745400130       1745400131       1745400133       1745400134

1745400135       1745400136       1745400138       1745400140

1745400142       1745400144       1745400147       1745400148

1745400150       1745400151       1745400152       1745400153

1745400154       1745400155       1745400156       1745400157

1745400160       1745400162       1745400165       1745400166

1745400168       1745400169       1745400170       1745400172

1745400173       1745400175       1745400176       1745400177

1745400178       1745400180       1745400181       1745400182

1745400183       1745400185       1745400186       1745400187

1745400188       1745400190       1745400191       1745400193

1745400194       1745400195       1745400196       1745400198

1745400199       1745400200       1745400201       1745400204

1745400205       1745400206       1745400207       1745400208

1745400209       1745400210       1745400211       1745400213

1745400214       1745400215       1745400216       1745400218

1745400219       1745400220       1745400221       1745400222

1745400223       1745400224       1745400225       1745400226

1745400227       1745400229       1745400230       1745400231

1745400232       1745400234       1745400235       1745400236

1745400237       1745400239       1745400241       1745400242

1745400243       1745400244       1745400245       1745400246

1745400248       1745400251       1745400252       1745400253

1745400255       1745400256       1745400258       1745400259

1745400260       1745400261       1745400262       1745400263

1745400264       1745400267       1745400268       1745400269

1745400271       1745400272       1745400273       1745400274

1745400275       1745400276       1745400277       1745400280

1745400281       1745400282       1745400283       1745400284

1745400285       1745400286       1745400288       1745400289

1745400292       1745400295       1745400296       1745400297

1745400298       1745400299       1745400304       1745400305

1745400306       1745400307       1745400309       1745400311

1745400312       1745400313       1745400314       1745400315

1745400316       1745400318       1745400320       1745400321

1745400322       1745400323       1745400324       1745400325

1745400326       1745400328       1745400329       1745400330

1745400331       1745400332       1745400333       1745400334

1745400335       1745400336       1745400337       1745400338

1745400339       1745400340       1745400341       1745400342

1745400344       1745400345       1745400346       1745400347

1745400348       1745400349       1745400350       1745400351

1745400352       1745400353       1745400357       1745400359

1745400360       1745400364       1745400365       1745400366

1745400367       1745400369       1745400371       1745400372

1745400374       1745400376       1745400377       1745400379

1745400380       1745400381       1745400382       1745400385

1745400386       1745400388       1745400389       1745400390

1745400391       1745400392       1745400394       1745400395

1745400396       1745400397       1745400398       1745400400

1745400401       1745400402       1745400403       1745400404

1745400405       1745400407       1745400410       1745400411

1745400413       1745400414       1745400416       1745400417

Khi đến nhận kết quả thi thí sinh vui lòng mang theo hóa đơn và phiếu dự thi, công ty chỉ trả kết quả đến ngày 31/10/2017

Địa điểm đăng ký và trả kết quả thi:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HQ

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà số 61 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.62694620

Email: nattesthanoi1@gmail.com

Website: www.duhocquoctehq.com

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *