Thông báo kết quả thi Nat – test kỳ thi ngày 11/6/2017 – Du hoc quoc te HQ

Thông báo kết quả thi Nat – test kỳ thi ngày 11/6/2017

Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế HQ trân trọng thông báo các em thí sinh có SỐ BÁO DANH dưới đây đã đỗ kỳ thi Nat – Test lần 3 năm 2017:

* Những thí sinh có SBD sau đây đã đỗ kỳ thi Nat – test cấp độ 1

1731400001

* Những thí sinh có SBD sau đây đã đỗ kỳ thi Nat – test cấp độ 2

1732400002       1732400004       1732400006       1732400007

1732400008       1732400010       1732400011       1732400014  

1732400018       1732400023       1732400027       1732400032

* Những thí sinh có SBD sau đây đã đỗ kỳ thi Nat – test cấp độ 3

1733400002       1733400003       1733400005       1733400006

1733400007       1733400009       1733400010       1733400013

1733400014       1733400018       1733400022       1733400029

1733400031       1733400032       1733400033       1733400034

1733400035       1733400043       1733400044       1733400046

1733400050       1733400051       1733400052       1733400053

1733400055       1733400056       1733400058       1733400062

1733400063       1733400064       1733400065       1733400069

1733400070       1733400073

* Những thí sinh có SBD sau đây đã đỗ kỳ thi Nat – test cấp độ 4

1734400001       1734400003       1734400006       1734400008

1734400010       1734400015       1734400016       1734400017

1734400021       1734400022       1734400024       1734400025

1734400028       1734400030       1734400031       1734400032

1734400033       1734400035       1734400036       1734400038

1734400039       1734400041       1734400043       1734400044

1734400046       1734400047       1734400048       1734400049

1734400051       1734400052       1734400053       1734400054

1734400055       1734400056       1734400057       1734400058

1734400059       1734400060       1734400061       1734400062

1734400063       1734400064       1734400065       1734400066

1734400067       1734400068       1734400069       1734400071

1734400073       1734400074       1734400076       1734400079

1734400080       1734400082       1734400083       1734400084

1734400085       1734400086       1734400087       1734400090

1734400091       1734400092       1734400093       1734400095

1734400098       1734400099       1734400102       1734400103

1734400105       1734400107       1734400108       1734400109

1734400111       1734400112       1734400113       1734400114

1734400117       1734400119       1734400120       1734400121

1734400122       1734400123       1734400124       1734400127

1734400130       1734400131       1734400132       1734400139

1734400140       1734400143       1734400144       1734400146

1734400147       1734400148       1734400149       1734400150

1734400151       1734400152       1734400154       1734400157

1734400159       1734400161       1734400162       1734400164

1734400165       1734400166       1734400167       1734400168

1734400169       1734400173       1734400175       1734400178

1734400180       1734400181       1734400183       1734400184

1734400187       1734400191       1734400194       1734400197

1734400200       1734400202       1734400203       1734400205

1734400208       1734400209       1734400210       1734400211

1734400212       1734400214       1734400219       1734400220

1734400221       1734400222       1734400223       1734400226

1734400227       1734400230       1734400234       1734400235

1734400237       1734400238       1734400240       1734400241

1734400242       1734400243       1734400244       1734400245

1734400246       1734400247       1734400248       1734400249

1734400250       1734400251       1734400252

* Những thí sinh có SBD sau đây đã đỗ kỳ thi Nat – test cấp độ 5

1735400001       1735400003       1735400005       1735400007

1735400008       1735400009       1735400010       1735400011

1735400012       1735400014       1735400015       1735400016

1735400018       1735400019       1735400020       1735400021

1735400022       1735400023       1735400024       1735400025

1735400027       1735400030       1735400031       1735400034

1735400035       1735400036       1735400038       1735400041

1735400044       1735400045       1735400047       1735400051

1735400052       1735400054       1735400055       1735400058

1735400060       1735400062       1735400063       1735400064

1735400065       1735400066       1735400067       1735400069

1735400070       1735400071       1735400072       1735400074

1735400075       1735400076       1735400077       1735400078

1735400079       1735400080       1735400082       1735400083

1735400084       1735400086       1735400087       1735400090

1735400091       1735400092       1735400093       1735400096

1735400097       1735400098       1735400099       1735400100

1735400101       1735400103       1735400104       1735400105

1735400106       1735400107       1735400108       1735400109

1735400110       1735400111       1735400112       1735400113

1735400120       1735400121       1735400124       1735400126

1735400127       1735400128       1735400129       1735400133

1735400134       1735400135       1735400136       1735400137

1735400138       1735400139       1735400140       1735400141

1735400142       1735400143       1735400144       1735400145

1735400147       1735400151       1735400153       1735400154

1735400155       1735400156       1735400157       1735400158

1735400159       1735400164       1735400166       1735400168

1735400169       1735400170       1735400172       1735400175

1735400176       1735400177       1735400178       1735400179

1735400180       1735400181       1735400183       1735400185

1735400186       1735400187       1735400188       1735400189

1735400190       1735400191       1735400192      1735400193

1735400195       1735400196       1735400197       1735400198

1735400202       1735400203       1735400204       1735400206

1735400207       1735400208       1735400209       1735400210

1735400211       1735400213       1735400214       1735400215

1735400216       1735400218       1735400219       1735400221

1735400224       1735400225       1735400226       1735400227

1735400228       1735400229       1735400231       1735400232

1735400233       1735400235       1735400236       1735400237

1735400239       1735400240       1735400241       1735400242

1735400244       1735400245       1735400248       1735400249

1735400250       1735400251       1735400252       1735400253

1735400254       1735400255       1735400256       1735400257

1735400258       1735400260       1735400261       1735400262

1735400263       1735400267       1735400269       1735400270

1735400273       1735400275       1735400276       1735400277

1735400278       1735400282       1735400283       1735400284

1735400287       1735400288       1735400289       1735400293

1735400297       1735400298       1735400300       1735400302

1735400304       1735400306       1735400308       1735400311

1735400312       1735400313       1735400314       1735400315

1735400317       1735400321       1735400326       1735400328

1735400330       1735400335       1735400337       1735400338

1735400339       1735400341       1735400342       1735400344

1735400345       1735400347       1735400348       1735400349

1735400351       1735400353       1735400354       1735400355

1735400356       1735400357       1735400358       1735400359

1735400360       1735400361       1735400363       1735400364

1735400366       1735400368       1735400369       1735400371

1735400372       1735400373       1735400374       1735400375

1735400378       1735400379       1735400380       1735400381

1735400382       1735400384       1735400387       1735400388

1735400390       1735400391       1735400393       1735400395

1735400399       1735400400       1735400401       1735400403

1735400406       1735400407       1735400408       1735400410

1735400414       1735400415       1735400416       1735400417

1735400420       1735400422       1735400425       1735400426

1735400427       1735400428       1735400430       1735400432

1735400433       1735400434       1735400435       1735400436

1735400437       1735400438       1735400440       1735400442

1735400443       1735400444       1735400445       1735400446

1735400447       1735400449       1735400450       1735400451

1735400452       1735400453       1735400455       1735400456

1735400457       1735400458       1735400460       1735400461

1735400462       1735400463       1735400464       1735400465

1735400466       1735400468       1735400469       1735400470

1735400472       1735400473       1735400475       1735400477

1735400478       1735400481       1735400482       1735400484

1735400485       1735400487       1735400489       1735400490

1735400491       1735400493       1735400495       1735400496

1735400497       1735400498       1735400501       1735400502

1735400503       1735400505       1735400506       1735400507

1735400509       1735400510       1735400511       1735400512

1735400513       1735400514       1735400516       1735400517

1735400518       1735400520       1735400522       1735400528

1735400531       1735400532       1735400534       1735400535

1735400540       1735400542       1735400543       1735400544

1735400545       1735400546       1735400547       1735400548

1735400549       1735400551       1735400552       1735400554

1735400556       1735400557       1735400558       1735400559

1735400560       1735400561       1735400562       1735400563

1735400565       1735400566       1735400571       1735400572

1735400573       1735400574       1735400576       1735400578

1735400580       1735400582       1735400584       1735400585

1735400586       1735400587       1735400588       1735400589

1735400591       1735400592       1735400594       1735400597

1735400599       1735400600       1735400603       1735400605

1735400610       1735400611       1735400612       1735400613

1735400615       1735400616       1735400618       1735400619

1735400620       1735400626       1735400627       1735400629

1735400630       1735400631       1735400633       1735400635

1735400637       1735400638       1735400639       1735400640

1735400641       1735400642       1735400643       1735400645

1735400648       1735400649       1735400652       1735400653

1735400654       1735400657       1735400658       1735400659

1735400662       1735400664       1735400665       1735400667

1735400668       1735400669       1735400672       1735400674

1735400675       1735400676       1735400677       1735400678

1735400679       1735400680       1735400681       1735400682

1735400683       1735400686       1735400687       1735400688

1735400689       1735400691       1735400692       1735400694

1735400695       1735400697       1735400698       1735400699

1735400701       1735400705       1735400706       1735400707

1735400708       1735400709       1735400710       1735400711

1735400713       1735400714       1735400715       1735400718

1735400720       1735400721       1735400722       1735400724

1735400726       1735400727       1735400728       1735400731

1735400732       1735400733       1735400734       1735400735

1735400737       1735400738       1735400739       1735400740

1735400742       1735400743       1735400744       1735400745

1735400746       1735400748       1735400749       1735400751

1735400752       1735400753       1735400755       1735400756

1735400759       1735400760       1735400762       1735400763

1735400764       1735400771       1735400774       1735400775

1735400776       1735400778       1735400779       1735400783

1735400787       1735400788       1735400789       1735400795

1735400796       1735400799       1735400801       1735400803

1735400804       1735400805       1735400807       1735400808

1735400810       1735400812       1735400813       1735400814

1735400818       1735400820       1735400821       1735400822

1735400823       1735400826       1735400827       1735400830

1735400831       1735400832       1735400833       1735400834

1735400835       1735400837       1735400838       1735400840

1735400841       1735400842       1735400843       1735400844

1735400845       1735400846       1735400847       1735400848

1735400849       1735400850       1735400851       1735400852

1735400853       1735400854       1735400856       1735400859

1735400860       1735400861       1735400862       1735400863

1735400865       1735400867       1735400869       1735400870

1735400872       1735400873       1735400874       1735400876

1735400878       1735400879       1735400880       1735400883

1735400884       1735400885       1735400887       1735400888

1735400889       1735400891       1735400894       1735400895

1735400896       1735400897       1735400898       1735400899

1735400900       1735400901       1735400905       1735400908

1735400909       1735400910       1735400911       1735400913

1735400916       1735400918       1735400919       1735400920

1735400922       1735400923       1735400924       1735400925

1735400927       1735400928       1735400932       1735400936

1735400937       1735400939       1735400945       1735400946

1735400948       1735400951       1735400954       1735400956

1735400957       1735400958       1735400959       1735400961

1735400962       1735400963       1735400965       1735400966

1735400967       1735400968       1735400969       1735400970

1735400973       1735400974       1735400976       1735400979

1735400980       1735400982       1735400983       1735400984

1735400985       1735400986       1735400987       1735400988

1735400989       1735400990       1735400991       1735400993

1735400994       1735400997       1735400999       1735401000

1735401003       1735401005       1735401006       1735401007

1735401011       1735401012       1735401013       1735401014

1735401015       1735401017       1735401019       1735401020

1735401021       1735401022       1735401023       1735401025

1735401026       1735401027       1735401028       1735401029

1735401030       1735401031       1735401032       1735401033

1735401034       1735401035       1735401037       1735401041

1735401042       1735401043       1735401046       1735401047

1735401048       1735401049       1735401050       1735401051

1735401052       1735401053       1735401056       1735401057

1735401059       1735401060       1735401061       1735401062

1735401063       1735401065       1735401068       1735401069

1735401071       1735401072       1735401073       1735401074

1735401075       1735401076       1735401079       1735401082

1735401083       1735401084       1735401085       1735401087

1735401088       1735401089       1735401090       1735401091

1735401092       1735401093       1735401094       1735401095

1735401096       1735401097       1735401099       1735401100

1735401101       1735401102       1735401103       1735401104

1735401106       1735401109       1735401114       1735401119

1735401120       1735401121       1735401122       1735401123

1735401124       1735401125       1735401126       1735401127

1735401128       1735401129       1735401132       1735401133

1735401134       1735401135       1735401137       1735401140

1735401141       1735401143       1735401144       1735401145

1735401147       1735401148       1735401151       1735401152

1735401153       1735401154       1735401155       1735401156

1735401157       1735401158       1735401159       1735401160

1735401161       1735401162       1735401164       1735401169

1735401171       1735401172       1735401173       1735401174

1735401175       1735401178       1735401181       1735401182

1735401183       1735401185       1735401186       1735401187

1735401188       1735401191       1735401193       1735401194

1735401196       1735401197       1735401199       1735401200

1735401201       1735401205       1735401207       1735401209

1735401213       1735401217       1735401218       1735401221

1735401224       1735401225       1735401226       1735401228

1735401231       1735401233       1735401235       1735401236

1735401237       1735401239       1735401244       1735401245

1735401246

Khi đến nhận kết quả thi thí sinh vui lòng mang theo hóa đơn và phiếu dự thi, công ty chỉ trả kết quả đến 31/08/2017

Địa điểm đăng ký và trả kết quả thi:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HQ

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà số 61 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.62694620

Email: nattesthanoi1@gmail.com

Website: www.duhocquoctehq.com

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *