Thông báo kết quả thi Nat – test kỳ thi ngày 9/4/2017 – Du hoc quoc te HQ

Thông báo kết quả thi Nat – test kỳ thi ngày 9/4/2017

Công ty du học Quốc tế HQ trân trọng thông báo kết quả của kỳ thi Nat – test lần 2/2017 như sau:

* Những thí sinh có SBD sau đây đã đỗ kỳ thi Nat – test cấp độ 3

1723240001       1723240003       1723250001       1723330001

1723400002       1723400006       1723400007       1723400009

1723400013       1723400015       1723400016       1723400019

1723400021       1723400023       1723400024       1723400025

1723400026       1723400028       1723400029       1723400030

1723400031       1723400032       1723400034       1723400035

1723400040       1723400048       1723400049       1723400050

1723400054       1723400056       1723400057       1723400059

1723400061       1723400062       1723400063       1723400067

1723400068       1723400069       1723400070       1723400071

       1723400072      1723400073

* Những thí sinh có SBD sau đây đã đỗ kỳ thi Nat – test cấp độ 4

1724400003       1724400004       1724400005       1724400008

1724400021       1724400023       1724400024       1724400025

1724400027       1724400029       1724400031       1724400034

1724400035       1724400036       1724400037       1724400038

1724400041       1724400044       1724400045       1724400051

1724400053       1724400054       1724400057       1724400061

1724400062       1724400066       1724400068       1724400070

1724400072       1724400075       1724400076       1724400077

1724400079       1724400080       1724400081       1724400082

1724400083       1724400084       1724400088       1724400089

1724400090       1724400093       1724400094       1724400095

1724400096       1724400097       1724400099       1724400100

1724400102       1724400103       1724400107       1724400110

1724400111       1724400113       1724400115       1724400116

1724400117       1724400119       1724400122       1724400123

1724400124       1724400125       1724400128       1724400130

1724400131       1724400132       1724400133       1724400134

1724400135       1724400136       1724400137       1724400138

1724400139       1724400140       1724400143       1724400146

1724400148       1724400150       1724400151       1724400154

1724400156       1724400159       1724400160       1724400161

1724400163       1724400164       1724400167       1724400170

1724400171       1724400174       1724400175       1724400177

1724400179       1724400180       1724400182       1724400183

1724400184       1724400185       1724400187       1724400188

1724400189       1724400190       1724400191       1724400192

1724400193       1724400194       1724400195       1724400196

1724400198       1724400202       1724400203       1724400205

1724400206       1724400207       1724400208       1724400209

1724400211       1724400213       1724400214       1724400215

* Những thí sinh có SBD sau đây đã đỗ kỳ thi Nat – test cấp độ 5

1725400001       1725400003       1725400004       1725400005

1725400008       1725400010       1725400012       1725400013

1725400017       1725400019       1725400020       1725400021

1725400024       1725400025       1725400027       1725400030

1725400035       1725400036       1725400038       1725400039

1725400040       1725400041       1725400042       1725400043

1725400046       1725400047       1725400048       1725400049

1725400050       1725400051       1725400052       1725400054

1725400055       1725400056       1725400057       1725400059

1725400060       1725400062       1725400063       1725400064

1725400065       1725400066       1725400068       1725400069

1725400070       1725400071       1725400072       1725400073

1725400075       1725400076       1725400077       1725400078

1725400079       1725400080       1725400081       1725400082

1725400083       1725400084       1725400085       1725400087

1725400088       1725400089       1725400091       1725400092

1725400094       1725400095       1725400096       1725400097

1725400098       1725400099       1725400100       1725400101

1725400102       1725400105       1725400106       1725400108

1725400110       1725400111       1725400113       1725400114

1725400115       1725400116       1725400117       1725400118

1725400119       1725400120       1725400121       1725400122

1725400123       1725400125       1725400126       1725400127

1725400128       1725400130       1725400131       1725400132

1725400134       1725400135       1725400137       1725400138

1725400139       1725400140       1725400141       1725400142

1725400144       1725400145       1725400146       1725400147

1725400148       1725400149       1725400150       1725400152

1725400153       1725400157       1725400158       1725400159

1725400160       1725400161       1725400162       1725400165

1725400167       1725400168       1725400169       1725400170

1725400171       1725400173       1725400174       1725400175

1725400176       1725400178       1725400180       1725400181

1725400182       1725400183       1725400184       1725400185

1725400186       1725400187       1725400188       1725400189

1725400191       1725400193       1725400194       1725400195

1725400196       1725400197       1725400198       1725400199

1725400200       1725400202       1725400203       1725400204

1725400205       1725400206       1725400208       1725400210

1725400211       1725400213       1725400215       1725400216

1725400217       1725400218       1725400220       1725400222

1725400223       1725400224       1725400225       1725400226

1725400227       1725400229       1725400230       1725400231

1725400232       1725400233       1725400236       1725400238

1725400240       1725400241       1725400242       1725400243

1725400244       1725400246       1725400247       1725400248

1725400249       1725400250       1725400251       1725400252

1725400253       1725400254       1725400255       1725400258

1725400259       1725400260       1725400261       1725400264

1725400265       1725400267       1725400268       1725400269

1725400270       1725400271       1725400272       1725400273

1725400274       1725400275       1725400276       1725400277

1725400278       1725400279       1725400280       1725400281

1725400282       1725400283       1725400284       1725400285

1725400287       1725400288       1725400289       1725400291

1725400292       1725400293       1725400294       1725400295

1725400296       1725400297       1725400298       1725400300

1725400303       1725400304       1725400305       1725400306

1725400307       1725400308       1725400309       1725400310

1725400312       1725400313       1725400314       1725400315

1725400318       1725400319       1725400320       1725400321

1725400322       1725400324       1725400325       1725400326

1725400328       1725400329       1725400330       1725400331

1725400332       1725400334       1725400337       1725400338

1725400339       1725400340       1725400341       1725400342

1725400343       1725400344       1725400345       1725400346

1725400347       1725400348       1725400349       1725400350

1725400351       1725400352       1725400353       1725400354

1725400355       1725400357       1725400358       1725400359

1725400360       1725400361       1725400362       1725400363

1725400364       1725400368       1725400369       1725400370

1725400371       1725400372       1725400373       1725400374

1725400375       1725400376       1725400378       1725400379

1725400380       1725400381       1725400382       1725400383

1725400384       1725400385       1725400386       1725400387

1725400388       1725400389       1725400391       1725400394

1725400396       1725400397       1725400398       1725400399

1725400400       1725400401       1725400403       1725400404

1725400405       1725400406       1725400410       1725400413

1725400414       1725400416       1725400417       1725400418

1725400419       1725400420       1725400421       1725400422

1725400424       1725400425       1725400426       1725400427

1725400428       1725400429       1725400430       1725400431

1725400432       1725400433       1725400434       1725400435

1725400436       1725400437       1725400439       1725400440

1725400441       1725400443       1725400444       1725400445

1725400446       1725400447       1725400448       1725400449

1725400451       1725400452       1725400453       1725400455

1725400456       1725400457       1725400458       1725400460

1725400462       1725400463       1725400464       1725400465

1725400467       1725400468       1725400469       1725400470

1725400471       1725400472       1725400473       1725400476

1725400477       1725400478       1725400480       1725400481

1725400484       1725400485       1725400486       1725400488

1725400489       1725400490       1725400491       1725400493

1725400494       1725400495       1725400500       1725400502

1725400503       1725400504       1725400505       1725400508

1725400509       1725400512       1725400513       1725400514

1725400515       1725400516       1725400517       1725400519

1725400522       1725400523       1725400524       1725400525

1725400527       1725400528       1725400529       1725400530

1725400531       1725400532       1725400534       1725400535

1725400536       1725400538       1725400539       1725400540

1725400541       1725400543       1725400544       1725400545

1725400547       1725400548       1725400550       1725400551

1725400553       1725400554       1725400555       1725400556

1725400558       1725400559       1725400560       1725400561

1725400563       1725400564       1725400565       1725400566

1725400567       1725400568       1725400569       1725400570

1725400572       1725400573       1725400574       1725400575

1725400576       1725400577       1725400578       1725400579

1725400580       1725400583       1725400584       1725400585

1725400586       1725400587       1725400588       1725400589

1725400590       1725400592       1725400593       1725400594

1725400595       1725400596       1725400599       1725400600

1725400601       1725400603       1725400605       1725400606

1725400607       1725400608       1725400609       1725400610

1725400611       1725400614       1725400615       1725400616

1725400618       1725400620       1725400621       1725400622

1725400624       1725400625       1725400626       1725400628

1725400630       1725400631       1725400634       1725400635

1725400636       1725400637       1725400638       1725400639

       1725400640     1725400642      1725400645

 

Khi đến nhận kết quả thi thí sinh vui lòng mang theo hóa đơn và phiếu dự thi, công ty chỉ trả kết quả đến 31/05/2017

Địa điểm đăng ký và trả kết quả thi:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HQ

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà số 61 Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.62694620

Email: nattesthanoi1@gmail.com

Website: www.duhocquoctehq.com

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *