Thông báo kết quả thi Nat – Test ngày 12/02/2017 – Du hoc quoc te HQ

Thông báo kết quả thi Nat – Test ngày 12/02/2017

Hiện nay kết quả Nat – Test mới được thông báo trên Website của uỷ ban Nat – Test. Thông qua trang Web này công ty Du học Quốc tế HQ xin thông báo kết quả tới các thí sinh như sau: 

  1. Những thí sinh có SBD sau đây đã đỗ kỳ thi Nat – Test cấp độ 1:

1711400002

  1. Những thí sinh có SBD sau đây đã đỗ kỳ thi Nat – Test cấp độ 2:

1712400003       1712400007         1712400015        1712400016       1712400021

  1. Những thí sinh có SBD sau đây đã đỗ kỳ thi Nat – Test cấp độ 3:

1713400005      1713400012         1713400014      1713400016          1713400019  713400035       1713400038

  1. Những thí sinh có SBD sau đây đã đỗ kỳ thi Nat – Test cấp độ 4:

1714400001            1714400002                1714400003               1714400005

1714400006            1714400008                1714400011               1714400013

1714400014            1714400015                1714400017               1714400018

1714400020            1714400021                1714400022               1714400024

1714400025            1714400026                1714400028               1714400031

1714400036            1714400037                1714400038               1714400039

1714400042            1714400046                1714400047               1714400048

1714400049            1714400050                1714400051               1714400053

1714400054            1714400055                1714400056               1714400057

1714400060            1714400062                1714400065               1714400067

1714400069            1714400070                1714400071               1714400072

1714400074            1714400075                1714400076               1714400077

1714400078            1714400079                1714400080               1714400081

1714400082              1714400084              1714400085               1714400088

1714400093            1714400094                1714400095               1714400096

1714400098            1714400101                1714400102               1714400103

1714400104            1714400105                1714400106               1714400108

1714400111            1714400112                1714400115               1714400122

1714400123            1714400124                1714400125               1714400126

1714400127            1714400128                1714400129               1714400130

1714400132            1714400133                1714400134               1714400135

1714400136            1714400137                1714400140               1714400142

1714400144            1714400146                1714400148               1714400151

1714400153            1714400154                1714400155               1714400156

1714400158            1714400159                1714400160               1714400162

1714400164            1714400165                1714400166               1714400167

  1. Những thí sinh có SBD sau đây đã đỗ kỳ thi Nat – Test cấp độ 5:

1715400001                1715400002                1715400003                1715400005

1715400007                1715400008                1715400010                1715400014

1715400015                1715400016                1715400017                1715400019

1715400021                1715400022                 1715400025                1715400026

1715400027                1715400028                1715400029                1715400030

1715400031                1715400032                1715400033                1715400035

1715400036                1715400037                1715400038                1715400039

1715400040                1715400041                1715400042                1715400043

1715400044                1715400045                1715400046                1715400047

1715400048                1715400051                1715400052                1715400054

1715400057                1715400061                1715400063                1715400064

1715400065                1715400066                1715400067                1715400068

1715400071                1715400072                1715400073                1715400074

1715400075                1715400077                1715400079                1715400081

1715400083                1715400084                1715400086                1715400087

1715400089                1715400091                1715400092                1715400093

1715400094                1715400097                1715400098                1715400099

1715400101                1715400102                1715400103                1715400104

1715400105                1715400106                1715400107                1715400108

1715400109                1715400111                1715400112                1715400113

1715400116                1715400117                1715400120                1715400121

1715400124                1715400125                1715400126                1715400127

1715400129                1715400131                1715400132                1715400135

1715400136                1715400138                1715400139                1715400141

1715400144                1715400145                1715400147                1715400149

1715400150                1715400152                1715400153                1715400154

1715400155                1715400156                1715400159                1715400162

1715400163                1715400166                1715400167                1715400168

1715400170                1715400171                1715400172                1715400173

1715400174                1715400176                1715400177                1715400178

1715400180                1715400181                1715400183                1715400185

1715400190                1715400191                1715400193                1715400195

1715400196                1715400197                1715400198                1715400199

1715400200                1715400201                1715400203                1715400205

1715400206                1715400207                1715400208                1715400209

1715400210                1715400212                1715400213                1715400217

1715400218                1715400219                1715400225                1715400227

1715400228                1715400230                1715400232                1715400236

1715400238                1715400239                1715400243                1715400246

1715400248                1715400249                1715400252                1715400253

1715400254                1715400256                1715400257                1715400259

1715400260                1715400261                1715400262                1715400263

1715400264                1715400266                1715400269                1715400270

1715400271                1715400272                1715400273                1715400274

1715400275                1715400276                1715400278                1715400280

1715400281                1715400282                1715400283                1715400284

1715400285                1715400286                1715400288                1715400289

1715400290                1715400291                1715400292                1715400293

1715400294                1715400295                1715400296                1715400299

1715400301                1715400302                1715400303                1715400304

1715400305                1715400307                1715400308                1715400309

1715400310                1715400311                1715400312                1715400313

1715400314                1715400316                1715400321                1715400327

1715400332                1715400333                1715400334                1715400335

1715400338                1715400341                1715400342                1715400343

1715400344                1715400345                1715400346                1715400348

1715400349                1715400350                1715400351                1715400352

1715400353                1715400354                1715400355                1715400356

1715400359                1715400360                1715400361                1715400362

1715400364                1715400365                1715400369                1715400371

1715400372                1715400374                1715400375                1715400376

1715400377                1715400380                1715400382                1715400383

1715400384                1715400385                1715400386                1715400387

1715400388                1715400389                1715400390                1715400391

1715400395                1715400397                1715400398                1715400400

1715400404                1715400407                1715400408                1715400409

1715400410                1715400412                1715400413                1715400414

1715400415                1715400416                1715400417                1715400418

1715400419                1715400421                1715400422                1715400423

1715400424                1715400425                1715400426                1715400427

1715400429                1715400430                1715400431                1715400432

1715400433                1715400434                1715400435                1715400436

1715400437                1715400438                1715400439                1715400440

1715400441                1715400442                1715400443                1715400445

1715400446                1715400447                1715400448                1715400449

1715400450                1715400451                1715400452                1715400453

1715400454                1715400456                1715400457                1715400458

1715400459                1715400460                1715400461                1715400462

1715400463                1715400465                1715400466                1715400467

Khi đến nhận kết quả thi thí sinh vui lòng mang theo hóa đơn và phiếu dự thi

Địa điểm đăng ký và trả kết quả thi:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HQ

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà số 61 Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.62694620

Email: nattesthanoi1@gmail.com

Website: www.duhocquoctehq.com

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *